Weekblad De Langstraat - donderdag  7 april

Geertruidenberg - Zaterdagavond 9 april is iedereen welkom in de H. Gertrudiskerk voor een eucharistievoering over twijfel en het blijven geloven in je medemens. De dienst wordt gehouden met medewerking van het koor Nie-ko. Pastor J. van der laer gaat voor.

Wij nodigen u uit om zaterdagavond te komen luisteren naar woord, gebed en zang.

Het is nu de derde week na Pasen.

Jezus openbaarde zich voor de derde keer aan de apostelen.

Zij twijfelden weleens, maar bleven geloven. "Ik geloof in mensen. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. Soms vind ik dat zelf ook, als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is en mijn verwachtingen de kop ingeslagen. Maar steeds opnieuw geloof ik in de mens die tegenover me staat. Zonder vooroordelen, omdat ik geloof dat er in elke mens iets is dat onaantastbaar en echt is. Ik geloof dat ieder mens kan liefhebben en openstaat voor liefde. Waar mensen echt in elkaar geloven, daar wordt alles mogelijk.''

Na afloop bent u welkom om nog even na te praten over de dienst en voor een bakje thee of koffie.

Zaterdag 9 april, 19.00 uur, H. Gertrudiskerk Geertruidenberg. Eucharistieviering met koor Nie-Ko en Pastor van der Laer.

...hoe heerlijk is het dat de ene mens de hand kan reiken aan de andere...

De Eucharistieviering van 9 april wordt door Nie-Ko geopend met het lied "Love can build a bridge". Verder zingt Nie-Ko o.a. "Santo", "Cum ba yah", "I will give thanks", "Sta naast de ander" en "Pak maar mijn hand" (bekend van Nick en Simon). De viering wordt afgesloten met "Shine Jesus shine".  

nieko kerk201401