Op 4 mei wordt in Nederland weer stilgestaan bij alle omgekomen Nederlandse burgers en militairen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en vredesmissies.

nieko dodenherdenking201601

In Geertruidenberg wordt om 19.00 uur een Herdenkingsdienst gehouden in de H. Gertrudiskerk aan de Venestraat.

Ton Biemans zal hier in samenwerking met Nie-Ko en Harmonie Apollo weer een mooie invulling aan geven. Namens de gemeente is wethouder Kevin van Oort aanwezig.

Nie-Ko zingt "Something inside so strong" van Labi Siffre, "Everybody hurts" van R.E.M. en samen met Ton "De Vluchteling" van Herman van Veen. Harmonie Apollo zal onder andere de "Jupiterhymn" spelen.

nieko dodenherdenking2014011

Na de dienst gaan zij samen met alle aanwezigen in een stille tocht naar het Herdenkingsmonument.

Hier wordt de "Last Post" gespeeld, gevolgd door 2 minuten stilte. Harmonie Apollo zal daarna twee coupletten van het Wilhelmus spelen.

De waterscouts van Mafeking hijsen de vlag. Hierna legt de wethouder een krans bij het monument en kunnen de aanwezigen bloemen leggen.

Aansluitend is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en samen te zijn in C.C. De Schattelijn.

 

Weekblad De Langstraat - donderdag  7 april

Geertruidenberg - Zaterdagavond 9 april is iedereen welkom in de H. Gertrudiskerk voor een eucharistievoering over twijfel en het blijven geloven in je medemens. De dienst wordt gehouden met medewerking van het koor Nie-ko. Pastor J. van der laer gaat voor.

Wij nodigen u uit om zaterdagavond te komen luisteren naar woord, gebed en zang.

Het is nu de derde week na Pasen.

Jezus openbaarde zich voor de derde keer aan de apostelen.

Zij twijfelden weleens, maar bleven geloven. "Ik geloof in mensen. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. Soms vind ik dat zelf ook, als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is en mijn verwachtingen de kop ingeslagen. Maar steeds opnieuw geloof ik in de mens die tegenover me staat. Zonder vooroordelen, omdat ik geloof dat er in elke mens iets is dat onaantastbaar en echt is. Ik geloof dat ieder mens kan liefhebben en openstaat voor liefde. Waar mensen echt in elkaar geloven, daar wordt alles mogelijk.''

Na afloop bent u welkom om nog even na te praten over de dienst en voor een bakje thee of koffie.

Zaterdag 9 april, 19.00 uur, H. Gertrudiskerk Geertruidenberg. Eucharistieviering met koor Nie-Ko en Pastor van der Laer.

...hoe heerlijk is het dat de ene mens de hand kan reiken aan de andere...

De Eucharistieviering van 9 april wordt door Nie-Ko geopend met het lied "Love can build a bridge". Verder zingt Nie-Ko o.a. "Santo", "Cum ba yah", "I will give thanks", "Sta naast de ander" en "Pak maar mijn hand" (bekend van Nick en Simon). De viering wordt afgesloten met "Shine Jesus shine".  

nieko kerk201401